Раководство

Д-р Александар Маркоски

Декан

Д-р Андријана Боцевска

Продекан за настава и меѓународна соработка

Д-р Томе Димовски

Продекан за финансии и соработка со стопанството