Адреса:
Студентска бб (комплекс Касарна)
7000 Битола
e-mail: contact@fikt.edu.mk

 
Студентска служба
Прв циклус Втор и трет циклус
Кети Милојевиќ Билјана Богевска Лепа Боцеска Зоран Павловски
тел: 076 302 041 тел: 075 877 303 тел: 076 302 036 тел: 075 436 637
e-mail: keti.miloevic@uklo.edu.mk e-mail: biljana.bogevska@uklo.edu.mk e-mail: lepa.boceska@uklo.edu.mk e-mail: zoran.pavlovski@uklo.edu.mk

Технички секретар Жаклина Ташкова тел: 077 871 376 e-mail:  zaklina.taskova@uklo.edu.mk