Home/Огласна табла/Прв циклус

Прв циклус

Пример уплатници

!!! ИЗВЕСТУВАЊЕ !!! Студентите за да можат да запишат нов семестар претходно треба да ги пополнат  АНКЕТИТЕ во нивниот профил во iKnow системот

ЗИМСКИ СЕМЕСТАР

Летен семестар

ЛЕТЕН СЕМЕСТАР

  • Информација за студентите кои се запишани пред и заклучно со учебната 2011/2012 година
  • Продолжување на студиите за студенти запишани пред 2011/2012
  • Рок за студирање на студенти на старите студиски програми на додипломски и прв циклус на студии
  • Водич за студирање на прв циклус студии на ФИКТ
  • Се известуваат студентите на ФИКТ – Битола дека, согласно член 119 став 4 од Законот за високо образование, по завршената уписна постапка треба да си ги подигнат документите за претходното образование