IWConnect објавува повик за менторска програма за интеграции со фокус на SnapLogic, со можност за вработување по завршување на истата. Integration developer mentorship program 2021

Integration developer mentorship program

форма за пополнување