МЦА објавува повик за практиканство за Mobile Software Development со можност за вработување. Огласот можете да го погледнете тука: 2021 Internship for Mobile Developers