С О О П Ш Т Е Н И Е

Почитувани студенти,

Ве информираме дека на ден 27.10.2023 година (петок), со почеток од 10:00 до 13:00 часот, во просториите на Факултетот, на непосредни, фер и демократски избори со тајно гласање, ќе се избираат членови Факултетското студентско собрание и Претседател на Факултетското студентско собрание.

Право да избираат и да бидат избрани за членови на факултетското студентско собрание имаат сите студенти на факултетот, кои се запишани на студии во учебната година во која се избира факултетското студентско собрание.

Ве покануваме да го остварите Вашето право на глас на горенаведените датум, време и место, за што задолжително треба да понесете индекс.

Ве очекуваме!

 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ЧЛЕНОВИ ВО СТУДЕНСКО СОБРАНИЕ:

Рб. Презиме и Име Студиска програма
1 Јанкулоски Илчо ИНКИ
2 Јованоска Ирина ИНКИ
3 Митревска Ивана ИНКИ
4 Наловски Симеон ИНКИ
5 Павлевска Андреа ИНКИ
6 Стојановска Марија ИНКИ
7 Секуловски Кирил ИНКИ

 

 

ЛИСТА НА КАНДИДАТИ ЗА ПРЕТСЕДАТЕЛ НА ФСС:

Рб. Презиме и Име Студиска програма
1 Митковска Весела ИНКИ
2 Субиќ Ивана ИНКИ