⋮IWConnect објавува повик за менторска програма за Cloud computing, со можност за вработување по завршување на истата. Cloud Mentorship Program – сите детали се достапни на линкот: https://iwconnect.com/mentorship/cloud-mentorship-program/.