Дополнителен конкурс

за запишување на студенти за прв циклус студии во академската 2023/24 година

– четврт уписен рок –