Втор повик за

Универзитетска студентска конференција 2023

Втор повик за УниверзитетскаСтудентскаКонференција, Декември2023

УПАТСТВО-ЗА-ПИШУВАЊЕ-НА-ТРУДОВИТЕ-УСК2023

темплејт за презентација УСК, Декември2023

темплејт за постер УСК, Декември2023