Традицијата продолжува, ФИКТ – Битола во соработка со компаниите од ИТ индустријата организира менторска програма за учество на студентите во практична работа.

На 03.11.2023 година се одржа информативна средба за

Студентските работни групи,

на која учествуваа вработени во компанијата IWConnect и iSource.

Студентите се интересираа за технологиите што можи да ги работат и на кој начин ќе се одвива учеството во групите.

Повикот сеуште трае:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSep-vTLUpAwFE3RQMgJbyI6HsGIsmQRBCr_Os4jhRoCNMv8_g/viewform?usp=sf_link