1. Повик за стипендии за студенти, дипломирани лица и истражувачи во РАвстрија

https://mon.gov.mk/content/?id=8455

  1. Повик за стипендии за додипломски, магистерски, интегрирани магистерски студии (one-trier master – OTM) и докторски студии на државните универзитети во Унгарија за академската 2024/2025

https://mon.gov.mk/content/?id=8456

  1. Повик за стипендии во рамки на Словачката билатерална програма за соработка за академската 2024/2025

https://mon.gov.mk/content/?id=8458

  1. Конкурс за доделување стипендии за академски студии од втор циклус во земјата за академската 2023/2024

https://mon.gov.mk/content/?id=8459

  1. Конкурс за доделување стипендии за академски студии од трет циклус во земјата за академската 2023/2024

https://mon.gov.mk/content/?id=8460

  1. Конкурс за технолошки стипендии на Универзитетот Клагенфурт, РАвстрија за академската 2024/2025

https://mon.gov.mk/content/?id=8461

  1. Оглас за доделување IES студентски стипендии во СРГерманија

https://mon.gov.mk/content/?id=8464