Почитувани дипломци,

Факултетот за информатички и комуникациски технологии- Битола, на 28.02.2023 година (вторник), со почеток во 12:00 во Амфитеатарот ќе одржи свечено доделување на дипломи, за дипломци кои дипломирале заклучно со октомври 2022 година. За сите дополнителни информации, дипломираните студенти може да се обратат до Службата за студентски прашања на ФИКТ.

Агенда на настанот:

10:00-10:30- пристигнување на дипломираните на ФИКТ;

10:30-11:30- задолжување со одори (Компјутерска училница 2);

11:30- Влегување во Амфитеатар;

12:00- Свечено доделување на дипломите;

Групна слика

13:00- Раздолжување со одори;

 

Со почит,

Факултет за информатички и комуникациски технологии- Битола

 

Име и презиме

1 Александра Сиљановска
2 Христина Крстевска
3 Марјан Видановски
4 Пеце Јаковлески
5 Теодора Прентоска
6 Христијан Паноски
7 Илија Шајноски
8 Андреј Кедиоски
9 Петар Кочоски
10 Давор Шокоски
11 Трајче Петрески
12 Спиро Талески
13 Никола Михајловски
14 Илија Георгиевски
15 Мартин Димоски
16 Марија Ѓорѓиоска
17 Марио Божиновски
18 Стефани Николовска
19 Стефан Звездаковски
20 Петар Николовски
21 Славица Трајковска
22 Дарко Крушјановски
23 Дејан Малевски
24 Филип Крцев
25 Зоран Бушевски
26 Христијан Стојчески
27 Дарко Кочовски
28 Димитар Митревски
29 Дарко Мирчевски
30 Виктор Димески
31 Раде Стевановски
32 Антонио Ристевски
33 Петар Бибовски
34 Ивона Кикирковска
35 Емилија Ванкоска
36 Тимотеј Ристески
37 Анастасија Трајковска
38 Александар Матевски
39 Димитар Ивановски
40 Владимир Павловски
41 Ивица Николов
42 Тамара Талевска
43 Јована Нуневска
44 Кристијан Анѓелкоски
45 Бојан Петровски

Име и презиме

1 Робин Николовски
2 Марија Стојковска
3 Живе Катранxиев
4 Игор Пирковски
5 Емир Реxеповски
6 Иле Павлески
7 Бојан Станојовски
8 Анѓелка Диневска
9 Михаил Андревски
10 Коста Ивановски
11 Марија Поповска
12 Мартина Маринкович
13 Светлана Сотироска
14 Јасминка Саздовска
15 Елена Бошначка
16 Теодора Кузмановска
17 Марија Нечовска
18 Биљана Граматниковска
19 Пеце Митевски
20 Марио Здравковски
21 Христина Бендева
22 Даниела Ѓоргиевска
23 Симеон Тасев
24 Кирил Мицевски
25 Илија Крстевски
26 Виолета Јаначиевска
27 Оливер Муловски
28 Јове Илијовски
29 Борче Јовановски
30 Стефан Јовчевски
31 Пецо Стојановски
32 Благоја Христоски
33 Илија Ристески
34 Александар Димески
35 Антониела Ѓорѓиевска
36 Даниел Xокановски
37 Дејан Божиноски
38 Магдалена Кадијовска
39 Мартин Петковски