Решение за прием од конкурсот за запишување на студенти во прва година

Студиска програма ИНКИ

Студиска програма ИКТ