ОФИЦИЈАЛНИ РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА

ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

 

За претседател на Факултетското студентско собрание е избрана:

  • Субиќ Ивана освоила 43 гласови

За членови на Факултетското студентско собрание се избрани:

 

  • Јанкулоски Илчо освоил  81  глас
  • Јованоска Ирина освоила 81 глас
  • Митревска Ивана освоила 81  глас
  • Наловски Симеон освоил 81 глас
  • Павлевска Андреа освоила 81  глас
  • Секуловски Кирил освоил 81 глас
  • Стојановска Марија освоила 81 глас