За темата ќе зборува м-р Анета Трајковска,  вработена во IW Connect  и студент на трет циклус студии на ФИКТ.
Ве покануваме на 9 мај 2024 год. (четврток) со почеток од 12:30 часот во Свечена сала на ФИКТ!