На 21.12.2023 година во 13 часот во просториите на Факултетот за информатички и комуникациски технологии ќе се одржи промоција на дипломирани студенти

( Стуентите да бидат дојдени во просториите во факултетот во 12 часот )

Силјаноска Теодора
Наумовска Мартина
Митевска Натали
Доневски Никола
Босилковска Ангела
Спасевска Викторија
Гаџовска Марија
Ристевска Христина
Талевска Андреа
Кокиновски Дамјан
Неделковска Емилија
Ѓорѓиев Александар
Петровска Мартина
Стефановска Христина
Грујоски Владимир
Димески Никола
Везенкоска Наталија
Митров Андреј
Блажески Јовица
Пашоски Никола
Шипинкоски Стефан
Илиоски Иван
Коштревски Стефан
Вардовски Христијан
Ангеловска Ивана
Мангоска Јулијана
Петрушевски Благоја
Петровски Кристијан
Митревски Кристијан
Станојоски Андреј
Трајковска Катерина
Ѓуровска Евгенија
Ѓуровски Јованчо
Трајковски Георги
Манчевски Зоран
Ликоска Моника
Станојоски Христинан
Карапанчевски Александар
Огненовска Михаела
ЈосифовскаЕмилија
Богевски Стефан