РЕЗУЛТАТИ ОД ИЗБОРОТ НА ЧЛЕНОВИ И ПРЕТСЕДАТЕЛ НА

ФАКУЛТЕТСКОТО СТУДЕНТСКО СОБРАНИЕ

 

За претседател на Факултетското студентско собрание е избрана:

  • Гајтановска Софи со 31 гласови

За членови на Факултетското студентско собрание се избрани:

  • Бојаџиевска Теодора со 26 гласа
  • Горков Христијан со 26 гласа
  • Загорац Кристина со 26 гласа
  • Митковска Весела со 28гласа
  • Насевска Зорица со 29 гласа
  • Ристевска Марија со 26 гласа
  • Стојчев Дамјан со 26 гласа
  • Субиќ Ивана со 26 гласа