Прелиминарна ранг листа на примени кандидати на втор циклус на студии во вториот уписен рок

Прелиминарна ранг листа II циклус