На 05.12.2022 година и 19.12.2022 година, со почеток во 14 часот во свечената сала во Факултетот за информатички и комуникациски технологии ќе се оджат практични наставни активности во соработка со ИТ компанијата Netcetera.

Активностите ќе бидат реализирани од Теодора Христовска