Ова лето организирана е пракса за студенти во Ендава Скопје

 Детални информации можат да се најдат на овој линк.