Ова лето во Ендава – Скопје се организира пракса за студенти.

 Детални информации можат да се најдат на овој линк.

Прашања