Денес во просториите на ФИКТ-Битола отворена е Hello Netcetera Lab од страна на компанијата Netcetera