ТЕКНОФЕСТ 2023 ќе се реализира на 30 април – 6 мај 2023 година во Истанбул

Натпреварувањето по технологија ТЕКНОФЕСТ 2023 ќе се реализира во 41 различни категории. Возможно е учество на ученици од сите нивоа од ниво на основно до втор циклус на студии и ниво на дипломирани. Последен датум за учество на натпреварите е 20 ноември 2022 година.

Повеќе