Почитувани,
На веб страната на МОН се објавени неколку информации:
Стипендии за студирање и професионално усовршување на високообразовните установи во РХрватска за академската 2024/2025:
Програма за размена на студенти и научници како дел од билатералната соработка на РСМакедонија со РПолска:
Стипендии за магистерски и докторски студии во Кореја за академската 2024/2025 година:
Стипендии за учество на летни школи по чешки јазик (2 стипендии во Плзењ и 2 стипендии во Брно, РЧешка):
Стипендии на Британскиот совет за жени во СТЕМ, за академската 2024/2025: