Повик за млади за учество на Европски младински форум во Нојмаркт, Австрија и истиот е достапен на сл.линк: