Повик за доделување Меѓународна парламентарна стипендија на Германскиот Бундестаг за 2025.
Подетални информации на сл.линк: