Рб. Презиме и Име Студиска програма
1 Јованоска Марија ИНКИ
2 Кукески Божидар ИНКИ
3 Николовски Давор ИНКИ
4 Павловски Владимир ИНКИ
5 Ралевски Христијан ИНКИ
6 Соклеска Емилија ИНКИ