За претседател на ФСС на Факултетот за ИКТ Битола избрана е:

Рб. Презиме и Име
1 Гајтановска Софи

 

За членови на ФСС на Факултетот за ИКТ Битола избрани се:

Рб. Презиме и Име Студиска програма
1 Бојаџиевска Теодора ИНКИ
2 Горков Христијан ИНКИ
3 Загоран Кристина ИНКИ
4 Митковска Весела ИНКИ
5 Насевска Зорица ИНКИ
6 Ристевска Марија ИНКИ
7 Стојчев Дамјан ИНКИ
8 Субиќ Ивана ИНКИ