Се распишуваат избори за 8 (осум) членови на Факултетското студентско собрание и претседател на Факултетското студентско собрание.

Изборите на Факултетското студентско собрание и Претседател на Факултетското студентско собрание ќе се спроведат на 26.10.2022 година од 10:00 до 13:00 часот, во просториите на Факултетот.

Одлука за избори на ФСС

Оглас за пријавување кандидат и членови на ФСС

Пријава за избор на членови на ФСС

Пријава за претседател на ФСС