Трета награда во категорија средношколци, Апликација и предлог решение од областа на термодинамиката за справување со аерозагадувањето –  СОУ „Крсте Петков Мисирков“ – Демир Хисар, во состав Христина Талевска, Емилија Божиновска, Љубомир Најдовски, Иван Вељановски, Петар Трајчевски, ментор професор Наташа Миладоновска Најдовска.

Трета награда во категорија студенти, апликација наменета за организирање на настани (се добива преглед на сите настани кои се случуваат во одреден град – се на едно место) на Илче Наумовски, студент на ФИКТ.