ФИКТ во соработка со компаниите од ИТ индустријата продолжува со организирање на Студентски работни групи. Заради зголемен интерес од страна на компаниите, објавуваме втор повик.

Пријавувањето може да го направите најдоцна до 14 февруари 2024 на следниот линк: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe4Hkl55oCEczMrtF8x81THd-Sw5sJinSpcKyvtgsyEmSntvA/viewform?usp=sf_link

На повикот можат да се пријавуваат студентите од ВТОРА, ТРЕТА и ЧЕТВРТА година на ФИКТ