Ассеко СЕЕ  организира платена пракса за студенти од завршните години на академските студии од насоката софтверско инжинерство. Праксата ќе се одржи период од 04.07.2022 до 29.07.2022.