Проф. д-р Виолета Маневска

Редовен Професор

Кадар
  • Алгоритми и структури на податоци.
  • Основи на бази на податоци.
  • Структури и бази на податоци.
  • Бази на податоци.
  • Математика.
  • Статистика.
  • Складишта на податоци.