Проф д-р Костандина Вељановска

Редовен професор

Кадар
  • Интелигентни системи
  • Квалитет на софтверски проекти
  • Мултимедијални системи
  • Софтверско инженерство
  • Системски софтвер
  • Кориснички интерфејси и интеракција човек компјутер
  • Основи на вештачка интелигенција