Проф. д-р Александар Маркоски

Редовен Професор

Кадар
  • CAD/CAM Апликации
  • Компјутерски управувани машини и процеси
  • Безжични сензорски мрежи
  • CNC Технологии

Биографија